www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Noutăți Știri Precizari privind procedura de eliberare a certificatelor de concediu medical in caz de carantina

Precizari privind procedura de eliberare a certificatelor de concediu medical in caz de carantina

     Având în vedere prezentarea la sediul Direcției de Sănătate Publică Neamț, a unui număr de solicitări venite din partea angajatorilor persoanelor beneficiare de certificate de concediu medical pentru carantină, în vederea avizării de către D.S.P. Neamț a exemplarelor de certificate de concediu medical, ca urmare a refuzului înregistrării acestora la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Neamț,  dorim să  precizăm următoarele, în vederea evitării apariției unor alte situații de acest fel:

- procedura pentru eliberarea certificatelor de concediu medical în caz de carantină a fost aprobată și comunicată de Ministerul Sănătății și nu prevede avizarea certificatului de concediu medical de către Direcția de Sănătate Publică Neamț;

- certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică;

- Direcția de Sănătate Publică Neamț eliberează certificat în care menționează durata perioadei de carantină, ținând cont de recomandările Ministerului Sănătății și de contextul epidemiologic internațional;

- certificatele de concediu medical în caz de carantină se pot elibera și la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară;

- durata concediilor medicale pentru carantină nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni;

- dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale;

- indemnizațiile pentru carantină se suportă integral din bugetul F.N.U.A.S.S.;

- cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină reprezintă 75 % din baza de calcul;

- cuantumul brut al indeminizației pentru carantină reprezintă 75 % din baza de calcul.

 

În concluzie, certificatele eliberate de Direcția de Sănătate Publică Neamț, prin care sunt stabilite perioadele de catrantină pentru fiecare caz în parte, se regăsesc la nivelul cabinetelor medicilor curanți ai persoanelor beneficiare de certificate de concediu medical în caz de carantină.

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.